วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

เที่ยวไทยหัวใจใหม่ ไปด้วยกัน ด้วยหัวใจ

เที่ยวไทยหัวใจใหม่ เคารพในวิถีวัฒนธรรมชุมชน

       จากทิศทางการท่องเที่ยวโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป หันมาเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้ และการใส่ใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันเป็นพิเศษ ดังตัวอย่าง
    
       พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวนมากต่างตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ มีการแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ส่วนใหญ่ เลือกที่จะใช้บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ที่ให้บริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวโน้มนี้ได้เริ่มกระจายไปยังนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
    
       เรื่องนี้ทำให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ปรับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ ด้วยการชูแคมเปญ“เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ขึ้นมา
    
       นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงว่าทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่จะหันมาใส่ใจธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงการทำเพื่อเป็นกระแสเท่านั้นแต่จะต้องเริ่มทำอย่างจริงจัง


เที่ยวไทยหัวใจใหม่ ร่วมทำประโยชน์ให้สังคม
       โดยเขาได้กล่าวถึงโครงการ“เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”ว่า เป็นการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และปรับเปลี่ยนทัศนคตินักท่องเที่ยวให้หันมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวอย่างมีความรู้ มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
    
       สำหรับการเที่ยวหัวใจใหม่นี้ ททท.เน้นการเที่ยว แบบ 5 คุณค่าคือ สำนึก - สร้างสรรค์ - ด้วยกัน - เข้าใจ - ด้วยหัวใจ โดยวางแผนแคมเปญไว้ในยะยาว 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีนี้-ปี 2556
    
       เริ่มจากปีนี้(2554) จะเน้นการท่องเที่ยวแบบ “ด้วยกัน” + “ด้วยหัวใจ” เป็นหลัก คือ การไปท่องเที่ยวด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความผูกพัน ความหวงแหน ทำให้หัวใจรักในการอนุรักษ์เห็นคุณค่า เคารพในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เสริมสร้างความผูกพันและสามัคคีระหว่างกันทุกภาคส่วน


เที่ยวไทยหัวใจเก่า ขยะที่เกิดจากน้ำมือนักท่องเที่ยว
       ส่วนปี 2555 เน้นไปที่การสร้าง “สำนึก”+“สร้างสรรค์” เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม พร้อมเกิดการสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยว
    
       ปี 2556 เน้นความ “เข้าใจ” เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าใจถึงคุณค่าสิ่งล้ำค่าของประเทศ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อันนำมาสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป
    
       อย่างไรก็ตามด้วยความที่ทุกวันนี้หลายๆภาคส่วนทางการท่องเที่ยวของบ้านเรา ยังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิงตัวเลข เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผลเสียในด้านอื่นๆที่ตามมา ทำให้โครงการนี้เป็นดังหนังชีวิตที่ต้องดูกันยาวๆว่า จะประสบผลมาก-น้อยแค่ไหน

ท่องเที่ยวไทย ครึกครื้น

Unseen In Thailand

gallery
ย้อนอดีตเมืองสุพรรณใน 7 ตลาดเก่าเมืองสุพรรณ
บอกเล่าอดีตเมืองสุพรรณผ่านวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่ใน 7 เจ็ดตลาดเก่าเมืองสุพรรณ (ตลาดสามชุก ตลาดเก้าห้อง ตลาดบ้านสุด ตลาดศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณฯ ตลาดท่าช้าง ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตลาดโพธิ์พระยา) (สถานที่ตั้ง ตลาดสามชุก  อ.สามชุก, ตลาดเก้าห้อง และตลาดบ้านสุด อ.บางปลาม้า, ตลาดศรีประจันต์-บ้านเจ้าคุณฯ อ.ศรีประจันต์, ตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช, ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และตลาดโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี) 

gallery
พระพุทธบาทนูนสูงแห่งเดียวในประเทศไทย
พระพุทธบาทนูนสูงแห่งเดียวในประเทศไทย (สถานที่ตั้ง วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง)
gallery
สนหลงถิ่น
ธรรมชาติของป่าสนมักจะขึ้นตามภาคเหนือของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวเย็นและมีความสูงจากระดับทะเลกว่า 1,000 เมตร แต่ป่าสนสองใบในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กลับเติบโตที่ระดับความสูงเพียงจากระดับน้ำทะเลเพียง 763 เมตร เท่านั้น จึงเป็นป่าสนสองใบแห่งเดียวในผืนป่าตะวันตก ของประเทศไทย

gallery
หาบน้ำแก้บน
“หาบน้ำแก้บน” เป็นความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับการยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องมาหาบน้ำเพื่อแก้บน ณ วัดโพธิ์เก้าต้น หมู่ 8 ตำบลบางระจัน  ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 

gallery
ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์
“ไหว้พระอินทร์”  ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ  FN Factory outlet หมู่  1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 


gallery
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
“ไหว้พระพรหม” ที่เมืองพรหม  บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

gallery
ขับรถถังเที่ยว
เพียง 300 บาท ก็สามารถขับรถถังเที่ยวเองได้ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (ผู้ที่ต้องการขับรถถัง กรุณาติดต่อก่อนขับเป็นการล่วงหน้า) 

gallery
เทคนิคการไหว้รอยพระพุทธบาทสระบุรี
“ไหว้รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย”ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท และ “ไหว้รอยพระพุทธฉายเบื้องขวา” ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง

gallery
เมือง “เนื้อนุ่ม นมดี กะหรี่ดัง”
คำกล่าวที่พูดถึงกันมาช้านานเกี่ยวกับของดีเมืองสระบุรีนั้นคือ สเต็กเนื้อโคขุน นมโคไทยเดนมาร์ค และกะหรี่พัฟ ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

gallery
พระพุทธรูปใส่แว่นตาดำแห่งเดียวในประเทศไทย
วัดโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อปู่ พระพุทธรูปใส่แว่นตาดำ ซึ่งมีมูลเหตุจากความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้านต่างกันไป 

gallery
ตลาดสดมหาชัย แหล่งอาหารทะเลดังที่สุดในประเทศไทย
เมื่อนึกถึงอาหารทะเลหลายคนต้องนึกถึง ตลาดมหาชัยแหล่งรวมอาหารทะเลที่ดังที่สุดในประเทศไทย

gallery
พระรูปนักบุญอันนาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หมุนได้ 360 องศา
พระรูปนักบุญอันนา ณ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

gallery
นกนางนวลหนีหนาว
ชมฝูงนกนางนวลนับพันตัวที่อพยพหนีหนาวมาหากินตามชายทะเลในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ณ สถานที่พักตากอากาศบางปู ริมถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 37 จังหวัดสมุทรปราการ 

gallery
ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ คือคลองระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากกรณีน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา

gallery
ห้องน้ำมีสไตล์
ณ วัดบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะแล้ว ยังมีห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะติดแอร์ เย็นสบาย สวย สะอาด และมีสไตล์ที่สุดในประเทศไทย 

gallery

พระพุทธรูปมีพระบาทเพียง 9 นิ้ว
วัดเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีนิ้วพระบาท 9 นิ้ว (เล่ากันว่านิ้วที่ 10 อยู่ที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี (เล่ากันว่านิ้วที่ 10 อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ใน Unseen in Thailand โครงการ 2 พระพุทธรูปมีนิ้วพระบาทจำนวน 11 นิ้ว) นอกจากนี้พระพุทธไสยาสต์องค์นี้ยังประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเพียงลูกเดียวของจังหวัดอีกด้วย

Unseen Thailand

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554      อากาศบ้านเราเริ่มหนาวแล้ว สถานที่ต่างๆ เริ่มมีบรรดานักท่องเที่ยว ทยอยขึ้นดอยสัมผัสความหนาว ทะเลหมอก น้ำค้าง และสายลมกันบ้างแล้ว ชีวิตคนเมืองอย่างเราไม่ค่อยได้สัมผัสอากาศหนาวเท่าไรนัก (นอกจากความหนาวจาก แอร์คอนดิชั่น) แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัด ก็พอจะมีโอกาสได้รับรู้ถึงความหนาวกันบ้าง ยิ่งบนยอดดอยไม่ต้องพูดถึง บางแห่งหนาวเกือบตลอดทั้งปี
         สำหรับวันนี้ เรามีสถานที่ ที่น่าสนใจ 10 แห่ง ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสความหนาวให้ได้รู้จักกัน ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือ ลองมาดูกันซิคะว่าเราเคยไปเที่ยวกันครบทั้งสิบแห่งหรือยัง

1. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
ชื่อนี้มักจะเป็นติดอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว เดิมชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา ดอยหลวง หมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เรียกว่า ดอยอ่างกานั้น เพราะมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งลักษณะเหมือน อ่างน้ำ มีฝูงกาไปเล่นน้ำกันมากมาย จึงเรียกว่า อ่างกา หรือ ดอยอ่างกา

น้ำตกแม่ยะน้ำสีโคลน

2. ดอยอ่างขาง 
เป็นที่ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ มีการจำหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูก ในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล ในสถานีฯ มีที่พัก และมีสถานที่กางเต็นท์บริการแก่นักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ


3. เขาค้อ – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 

เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ชื่อว่าเขาค้อเป็นเพราะ ป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก เนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อได้แก่ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ฐานอิทธิเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งหญ้ากงวัง ถ้ำผาหงษ์ สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว น้ำตกทรายแก้ว น้ำตกทรายเงิน น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ำขุ่น น้ำตกตาดพรานบา ผาล้อม ผากอง ถ้ำใหญ่น้ำ


4. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีเทือกเขาและภูเขาสูง สลับซับซ้อน ครอบคลุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง


5. ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง จ.เชียงราย 
ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ยิ่งตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมาตรงระหว่างปลายยอดเขา จะดูเหมือน เสือคาบแก้วมาก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร ส่วนของหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว
ดอยผาตั้ง อยู่บนเทือกดอยผาหม่น เป็นจุดชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว และทะเลหมอก บนดอยมีหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะ ชาวจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล
6. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง ของเมืองไทย เพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและ ภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตกและ หน้าผาชมทิวทัศน์ ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือเป็นภูเขาหินทราย ยอดตัด เป็นที่ราบขนาดใหญ่คล้ายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดท่องเที่ยวประทับใจได้แก่ ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาหมากดูด น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำสอเหนือ-ใต้ สระอโนดาด เป็นต้น
7. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ไร่ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ จุดที่น่าสนใจ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง เป็นต้น
8. ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ – ดอยแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน

ดอยแม่อูคอ เป็นทุ่งดอกบัวตองที่มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้าง ประมาณ 1 พันไร่ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา ดอยแม่เหาะ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 10-8 ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณนี้ มีภูมิประเทศที่งดงาม มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่เป็นส่วนมาก ในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ดอกบัวตอง หรือทานตะวันป่า จะบานสะพรั่ง ไปทั่วหุบเขา สวยงามมากทีเดียว9. อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผา ชะโงกยื่นออกมาเหมือน หัวเรือสำเภาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จุดที่น่าสนใจบนอุทยานได้แก่ ผาโหล่นน้อย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน และแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทอง ขึ้นเต็มไปทั่ว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ยอดภูเรือ เป็นจุดสูงสุดในอุทยานฯ สามารถมองเห็น แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว


10. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุมอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี การเดินทางขึ้นดอยค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะพบดอกไม้ป่า พันธุ์ต่าง ๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่าง ๆ สวยงามมาก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่น้ำตกภูสอยดาว และลานสน